Lean Maintenance w Utrzymaniu Ruchu (5S, VSM, SMED, A3, OPL)

Program szkolenia

1.Lean management i Utrzymanie Ruchu – wstęp

 • Definicja
 • 8 marnotrawstw w UR (Muda)
 • Narzędzia Lean
 • Zarządzanie Procesami

2.5S

 • Zasady
 • Warsztaty 5S
 • Przykłady dobrych praktyk 5S w UR

3.Rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia

 • Jak zabiegania oraz dbałość o zespół poprawia samopoczucie i wydajność personelu UR
 • Ciągłe doskonalenie i Kaizen. Zasady. Dobre praktyki.

4.TPM

 • Auto-Maintenance
 • Standardy wizualne – łatwiejsza kontrola sprzętu i maszyn.
 • Warsztaty TPM
 • OPL (One Point Lesson)

5.6 Narzędzia wspierające

 • Problem Solving
 • Zarządzanie Projektami
 • Standaryzacja

6.Przygotowanie i planowanie prac

 • Powiązania ze SMED.
 • Kitting (dedykowane miejsce dla przygotowywanych i planowanych prac)
 • Ciągłe doskonalenie zaplanowanych prac.

7. Codzienne zarządzanie wizualne

 • Zasady
 • Typowe składniki procesu UR
 • Struktura codziennych spotkań. Przykłady

 

Grupa docelowa

 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu
 • Menedżerowie techniczni
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za ciągłe doskonalenie
 • Menedżerowie produkcji

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Dane kontaktowe

Prowadząca szkolenie

Magdalena Bałut

Magdalena Bałut

Konsultant zewnętrzny Lean w firmach produkcyjnych

Realizuje działania w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Rozwija swoje umiejętności także jako trenerka przekazując swoją wiedzę i doświadczenia podczas szkoleń otwartych i zamkniętych.

Ma doświadczenie w obserwacji procesów i zbieraniu danych, ich analizie i wyciąganiu wniosków. Z powodzeniem realizuje badania potrzeb firm i ich klientów, wdrażając usprawnienia i wspierając ich w doskonaleniu. Koordynator projektów Transformacji Działu Utrzymania Ruchu, 5S na produkcji, Onboardingu pracownika do produkcji. 

W ciągu ostatnich dwóch lat prowadziła projekty:

– wprowadzenie programu wdrożenia nowego pracownika – 110rh – branża automotive

– transformacja działu Utrzymania Ruchu 96 rh – branża automotive

– wdrożenie zarządzania procesami – 60rh  – branża reklamowa

– analiza potrzeb rozwojowych firmy – 30 rh – branża ecommerce

– diagnoza obszarów, analiza strategiczna – 40rh – branża medyczna